Symulacja pożyczki,
zamów kontakt

Nasze pożyczki nie zawierają ukrytych kosztów. Zapraszamy do skorzystania z symulatora pożyczki. Sprawdź jaką kwotę możesz otrzymać, przy założeniu bezpiecznej dla Ciebie wysokości raty.

Wybierz tygodniową ratę

lub
Wybierz kwotę pożyczki

Aby zamówić kontakt wypełnij krótki formularz a my skontaktujemy się z Tobą w możliwie szybkim terminie.

Informacje prawne

POŻYCZKI

Naszych pożyczek udzielamy zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (zobacz tekst ustawy).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o zachowaniu poufności.
Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. (zobacz tekst ustawy). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych.

INFORMACJE UZYSKIWANE O UŻYTKOWNIKU

Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Uzyskane od Państwa informacje posłużą nam do określenia dostępności naszych usług. Nasze zautomatyzowane procesy pozwalają nam określić, czy posiadamy Przedstawicieli w Państwa rejonie, oraz czy spełniają Państwo nasze kryteria konieczne do przyznania pożyczki.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA OSOBOM TRZECIM

Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom, spółkom w ramach grupy kapitałowej, organom rejestrowym lub organizacjom badawczym. Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

OSOBY NIELETNIE

Z niniejszej witryny korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły lat 18. Korzystanie z witryny przez osoby nieletnie jest zabronione.

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami "Ustawy", prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Informacji pod adresem asi@everestfinanse.pl