Polityka prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych.

Zasady gromadzenia danych

Korzystając ze strony internetowej EVEREST FINANSE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-772), ul. Stary Rynek 88, (http://www.bocianpozyczki.pl) akceptują Państwo niżej określone zasady naszej polityki prywatności:

 1. W przypadku zamiaru skorzystania z zawarcia umowy pożyczki pieniężnej usługobiorca poproszony zostanie o wypełnienie zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego.

 2. Zgodnie z art. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) EVEREST FINANSE S.A., jako usługodawca, może przetwarzać następujące kategorie danych usługobiorców:

  • nazwisko i imię,

  • numer ewidencyjny PESEL,

  • adres zameldowania na pobyt stały,

  • adresy elektroniczne,

  • numery telefonów kontaktowych,

  • inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi,

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną,

  • informacje niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

  • informacje niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,

  • informacje niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi (niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa).

 3. Administratorem danych osobowych, określonych w pkt 2, jest EVEREST FINANSE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-772), ul. Stary Rynek 88. Każda z osób, której dane przetwarza administrator danych, ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przy uwzględnieniu uprawnień zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Administrator danych osobowych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody usługobiorcy, przetwarzać dane wskazane w pkt 2 dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda usługobiorcy może być odwołana w każdym czasie.

 5. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,

  • czas wysłania odpowiedzi,

  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,

  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony http://www.bocianpozyczki.pl nastąpiło przez odnośnik,

  • informacje o przeglądarce użytkownika.

 6. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę http://www.bocianpozyczki.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okresowo dokonujemy analiz plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ujawnianie danych użytkownika innym podmiotom

Państwa dane nie będą ujawnione żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem okoliczności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa lub gdy zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników. Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej.

Zabezpieczenie danych

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. EVEREST FINANSE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia lub nieotrzymania poczty elektronicznej. Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron www.

 2. EVEREST FINANSE S.A. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.

 3. EVEREST FINANSE S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej http://www.bocianpozyczki.pl, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Ciasteczka (cookies)

Wykorzystywana jest technika „cookies” do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej EVEREST FINANSE S.A., by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też udoskonalać jego zawartość merytoryczno – informacyjną. Użytkownik może ustawić w wyszukiwarce opcję niedopuszczającą plików sondujących lub ostrzegania o ich wysyłaniu.

Nazwa Cookie: 
ASP.NET_SessionId

Rodzaj:
Sesyjne (session cookies), ograniczone czasowo, stałe (
persistent cookies)cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies)

Cel i zawartość
Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie. Ponadto pliki cookies są wykorzystywane do 
identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

UWAGA:

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez EVEREST FINANSE S.A., bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami powołanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Informacji pod adresem asi@everestfinanse.pl

wykonanie: projektwww.pl
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.