POŻYCZKA DOMOWA

Jak wziąć pożyczkę - krok po kroku.

Naszym celem jest dostarczenie Tobie pieniędzy w czasie od 24 do 48 godzin.

1

KONTAKT Z NAMI
2

ROZMOWA
TELEFONICZNA

Z KONSULTANTEM
INFOLINII
3

TELEFON
OD DORADCY KLIENTA,
UMÓWIENIE
TERMINU SPOTKANIA
4

SPOTKANIE
Z DORADCĄ KLIENTA
PRZEKAZANIE PIENIĘDZY
 

Pożyczka domowa.

Naszą misją jest udzielanie pożyczek w najdogodniejszym dla Klienta miejscu ... w jego domu.
  • Gotówka w domu Klienta
  • Od 600 zł
  • Dogodny okres spłat 35, 44, 52 tygodnie
  • Szybka decyzja
  • Minimum formalności
Pożyczki oferujemy także dla Rolników.
Dokumenty wymagane w przypadku Pożyczki dla Rolników:
- Potwierdzenie z gminy o osiąganych dochodach;
- Kopia Aktu własności ziemi;
- 3 ostatnie odcinki z KRUS-u;
- Kserokopia: dowodu osobistego albo prawo jazdy albo rachunku wystawionego na nazwisko Klienta
i adres zamieszkania.


Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką zapoznaj się z naszą ofertą i wypełnij zgłoszenie za pomocą formularza - "zamów kontakt". Zamów pożyczkę, a my oddzwonimy do Ciebie.

KARTY BOCIAN POŻYCZKI
Po podpisaniu Umowy Pożyczki otrzymasz kartę bankomatową VISA m-Bank, na którą przelana została kwota pożyczki. Kwotę pożyczki możesz wypłacić w bankomacie lub możesz płacić kartą za zakupy.

Bocian Pożyczki proponuje swoim Klientom najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i biznesowe!

Kartą Bocian Pożyczki możesz płacić za zakupy i korzystać z rabatów.

Aby skorzystać z rabatu poinformuj sprzedawcę jeszcze przed wystawieniem rachunku, że płacisz kartą mBanku i chcesz skorzystać ze zniżki.

Płacąc kartą Bocian Pożyczki oszczędzasz!

Program rabatowy m-Banku obejmuje blisko 3 000 partnerów: sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych.

Szczegóły dotyczące rabatów: http://www.mbank.pl/indywidualny/promocje/program-rabatowy

Aby sprawdzić saldo dostępnych środków na Twojej Karcie Bocian Pożyczki oraz wyświetlić historię ostatnich 20 operacji kliknij link: https://companynet.mbank.pl/mt/prepaid/client/bocianpozyczki/

Wszystkim naszym Klientom oferujemy dodatkowo nieodpłatną usługę w ramach, której dla każdego Klienta  zakładamy Profil Klienta (Platforma) - dostępne przez internet źródło informacji o Twojej pożyczce, jej saldzie, spłatach i dostępnych ofertach. Dzięki Profilowi uzyskasz możliwość szybkiego z nich skorzystania i zawierania umów.

Szczegóły dotyczące korzystania z Platformy znajdziesz w RUP której zapisy są częścią Umowy pożyczki pieniężnej.

Nasi Klienci mają również możliwość skorzystania z:

  • Pakietu Medyczna Pomoc oferowanego wyłącznie dla nich przez GENERALI Życie TU SA. Jest to dodatkowa i dobrowolna usługa. Zakres Pakietu szczegółowo opisany jest w SWU / Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Pakietu Prawnik dla domu oferowanego przez AVAILO Sp. z o.o. Jest to dodatkowa i dobrowolna usługa do wyboru przez Klienta. Zakres Pakietu szczegółowo opisany jest w Regulaminie świadczenia Usługi dostępu do pomocy prawnej  (Prawnik dla domu). Pakiet ten obejmuje porady prawne związane z życiem prywatnym oraz doradztwo podatkowe.

 

 

Pożyczaj rozsądnie.

Biorąc pożyczkę musisz pamiętać o odpowiedzialności i realnie spojrzeć na swoje możliwości finansowe. By uniknąć dalszego zadłużania się zawsze wybierz kwotę raty tygodniowej, którą będziesz mógł spłacić. W oszacowaniu Twoich możliwości finansowych pomogą Tobie informacje przekazane przez naszego Doradcę Klienta. Warto wykonać symulację pożyczki przy pomocy Konsultanta Infolinii lub Doradcy Klienta – sprawdzisz jak wysoką kwotę pożyczki możesz otrzymać przy zakładanej racie i odwrotnie: jaką ratę zapłacisz przy pożyczeniu kwoty, której potrzebujesz.

Nie wykorzystujemy faktu, że nasz Klient znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ale robimy wszystko aby w tych trudnych sytuacjach Klient znalazł wsparcie dzięki naszej ofercie. Wiemy, że łatwo popaść w „spiralę” długów. Wyznajemy zasadę odpowiedzialnego pożyczania.

Zanim zdecydujesz się pożyczyć pieniądze:

1. Sprawdź wiarygodność Firmy.

2. Zapoznaj się z Formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego.

3. Dokładnie przeczytaj Umowę.

4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Działamy w oparciu i zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dyrektywą 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Całkowity koszt pożyczki obejmuje Oprocentowanie, Opłatę przygotowawczą, Prowizję za udzielenie pożyczki, Opłatę za dostarczenie środków oraz Opłatę za usługę terenowej obsługi pożyczki. Szczegółowe informacje na temat wysokości każdej z tych kwot otrzymasz dzwoniąc na naszą Infolinię - 600 100 100.  Wszystkie koszty są widoczne na pierwszej stronie naszej Umowy pożyczki.
W każdej chwili możesz spłacić część lub całość  Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki pieniężnej. Nie zastrzegamy prowizji za wcześniejszą spłatę a Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia Całkowitego kosztu pożyczki wobec „BOCIAN pożyczki” o tę część , która dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy. „BOCIAN pożyczki” rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę.


Podpisując Umowę pożyczki zobowiązujesz się do spłaty pożyczki w określonej ilości tygodniowych rat - w zależności od wybranego produktu finansowego.  Ewentualne kłopoty z zachowaniem terminu płatności czy wysokości raty zgłoś jak najszybciej Doradcy Klienta lub na Infolinię (600 100 100 - Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Każdorazowo w przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie danej raty „BOCIAN pożyczki” może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej tj. nieprzekraczającej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, tj.: równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych oraz podjąć działania mające na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.  W przypadku naliczenia odsetek za opóźnienie, gdy kwota uzyskana od Pożyczkobiorcy nie wystarcza na pokrycie całej raty oraz całych odsetek za opóźnienie, uzyskana kwota podlega zaliczeniu na niezapłacone odsetki za opóźnienie, i dalej na wymagalne zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy w kolejności od raty najwcześniej wymagalnej.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą kwoty równej dwóm pełnym ratom pożyczki, „BOCIAN pożyczki” może wezwać do zapłacenia zaległych rat w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy pożyczki, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, biegnącego od dnia doręczenia wypowiedzenia.

Spory związane z wykonaniem Umowy pożyczki pieniężnej będą rozpoznawane przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania /siedziby pozwanego lub Sąd miejsca wykonania Umowy. Na etapie poprzedzającym postępowanie Pożyczkobiorca ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji, np. na podstawie umowy o mediację lub za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów oraz organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej bądź Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) w ramach procedur określonych prawem. Postanowienia zdania poprzedniego nie są zapisem na sąd polubowny i nie wyłączają właściwości Sądu Powszechnego określonej w zdaniu pierwszym. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 

wykonanie: projektwww.pl
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.