Napisz do nas

W PRZYPADKU ZAPYTAŃ O POŻYCZKĘ WPISZ POPRAWNY NUMER TELEFONU

ODPOWIADAMY TYLKO TELEFONICZNIE!

Uprzejmie informujemy, że w sprawie obsługi pożyczki lub innej, nie związanej z ofertą pożyczki można się kontaktować z naszą Infolinią od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-18:00. W sprawie oferty pożyczki i złożenia wniosku zapraszamy 7 dni w tygodniu!

Potwierdzam, że zostały mi przekazane następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”

Administratorem danych jest: Everest Finanse Spółka Akcyjna, zwana dalej „Everest Finanse S.A”.

Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy pożyczki,

 2. Reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse S.A.,

 3. Rozpatrywania reklamacji,

 4. Archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Pożyczkobiorców.

Ma Pani/Pan prawo:

 1. Żądania od Everest Finanse S.A dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. Do przenoszenia danych,

 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 4. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A.,

 5. Wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

Everest Finanse S.A Spółka Akcyjna ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A”, z którym można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe:

e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na stronie www.bocianpozyczki.pl.

Cel przetwarzania danych: Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy pożyczki – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

 2. Reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse S.A. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO),

 3. Rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1c RODO),

 4. Archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Pożyczkobiorców - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

Odbiorcy danych:

Everest Finanse S.A. może ujawniać dane osobom go reprezentującym – Doradcom Klienta, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane podane w formularzu danych zamawiającego będą przechowywane przez okres 13 lat od ich udostępnienia. Everest Finanse S.A. przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo:

 1. Żądania od Everest Finanse S.A dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. Do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A.

Prawo do cofnięcia zgody:

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez Infolinię, e-mailem na adres: odwolaniezgody@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Wymogi podania danych:

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem umożliwiającym kontakt z Panią/Panem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Everest Finanse S.A, w tym profilowaniu.

DANE TELEADRESOWE
 
EVEREST FINANSE S.A.

ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań

Centrala
ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem

NIP: 783-17-22-320
REGON: 360730596
KRS: 0000541824

Kapitał zakładowy:
w wysokości 5 000 000 zł

biuro@bocianpozyczki.pl
www.bocianpozyczki.pl
 

Zapraszamy!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.