Pożyczka pozabankowa

Pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe to sposób na szybką gotówkę na nieprzewidziane wydatki - bez zbędnych formalności, czasochłonnych procedur i długiego oczekiwania na wydanie decyzji, a często nawet bez wychodzenia z domu! Właśnie dlatego klienci coraz częściej decydują się właśnie na pożyczkę pozabankową, traktując ją jako wygodną i korzystną alternatywę
dla bankowych kredytów gotówkowych.

Czym są pożyczki pozabankowe?


Pozabankowa pożyczka pieniężna to produkt finansowy oferowany nie przez bank, a przez instytucję pożyczkową działającą w ramach sektora pozabankowego. Nie oznacza to jednak, że jest to rozwiązanie mniej bezpieczne - działalność firm pozabankowych regulowana jest przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, które określają między innymi warunki, na jakich pożyczkodawcy mogą oferować klientom pożyczki. Twoje bezpieczeństwo jest więc zabezpieczone prawnie, dlatego decydując się na współpracę z wiarygodnym pożyczkodawcą, nie musisz obawiać się nieuczciwych praktyk czy ukrytych kosztów!

Na rynku pozabankowych usług finansowych dostępna jest ogromna ilość bardzo różnorodnych możliwości, w dodatku takie pożyczki funkcjonują również pod innymi nazwami, stąd też często spotkać można się z reklamami, które mówią o chwilówkach, szybkich pożyczkach czy pożyczkach online. Mimo dużej różnorodności wszystkie takie oferty wyróżnia przede wszystkim:

 • prosty wniosek pożyczkowy:
 • gotowy formularz dostępny na stronie pożyczkodawcy wystarczy uzupełnić wymaganymi informacjami - możliwość złożenia wniosku online to szansa na wzięcie pożyczki w swoim własnym domu.

 • szybki proces pożyczkowy:
 • ograniczenie ilości formalności i wymaganych do przedstawienia dokumentów oraz przeniesienie przynajmniej części procesu pożyczkowego online pozwala na znaczne skrócenie czasu niezbędnego na rozpatrzenie wniosku.

 • indywidualne podejście do sytuacji finansowej klientów:
 • firmy pozabankowe nie stawiają potencjalnym pożyczkobiorcom aż tak restrykcyjnych wymagań jak banki - dzięki temu szansę na otrzymanie takiego zobowiązania zyskuje zdecydowanie więcej osób.

 • szybkie otrzymanie przyznanej kwoty:
 • pożyczka pozabankowa to szansa na otrzymanie pieniędzy w najkrótszym możliwym terminie, wielu pożyczkodawców obiecuje, że stanie się tak nawet tego samego dnia! W przypadku pożyczki od Bociana oferta dotyczy dostarczenia gotówki lub przedpłaconej karty do domu klienta już w 24 godziny!

  Oferta pozabankowa daje zazwyczaj możliwość pożyczenia niskich kwot ze stosunkowo krótkim terminem spłaty, ale jest to też sposób na otrzymanie pożyczki ratalnej. Zyskujesz więc szansę na dobranie nie tylko kwoty, ale też rodzaju pożyczki do swoich potrzeb!
   

  Pożyczka od Bociana to pomoc w nagłych wypadkach!


  Wybierając współpracę z Bocian Pożyczki, możesz otrzymać nawet do 1500 zł na nagłe wydatki, a swoje zobowiązanie spłacisz w dopasowanych do Twoich możliwości ratach! Z nami pożyczanie jest szybkie i łatwe - bez zbędnych pytań, masy formalności czy długiego oczekiwania!
   
 • Złóż wniosek i umów się na spotkanie z Doradcą w Twoim domu.
 • Przedstaw dokument tożsamości i zaświadczenie o dochodach.
 • Podpisz umowę pożyczkową w czasie spotkania.
 • Już w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku dostarczymy Ci gotówkę lub przedpłaconą kartę z Twoją pożyczką.
 • Rozumiemy, że niespodziewane potrzeby mogą wystąpić każdego dnia, dlatego z naszej oferty możesz skorzystać w każdy dzień tygodnia! Wystarczy, że złożysz wniosek online lub zadzwonisz na naszą infolinię, a Doradca spotka się z Tobą w najbliższym możliwym terminie! Pożyczka od Bociana to sprawdzony sposób na szybki zastrzyk gotówki, który nie pogorszy Twojej płynności finansowej!

  Z czego wynika popularność pożyczek pozabankowych?

   
  Za popularnością szybkich pożyczek stoi przede wszystkim ich dostępność - to nie tylko szansa na zdobycie potrzebnych pieniędzy bez wychodzenia z domu, ale też na przystępnych warunkach. Jeśli więc z jakiegoś powodu nie chcesz brać kredytu w banku lub po prostu nie możesz na niego liczyć z powodu niskiej zdolności kredytowej, skorzystanie z pożyczki pozabankowej będzie dla Ciebie dobrym
  sposobem na szybkie rozwiązanie problemów z płynnością finansową i uregulowanie bieżących wydatków!

  Oferta Bocian Pożyczki nie wiąże się z wizytami w oddziale, koniecznością dostarczania dokumentów czy długim oczekiwaniem na wydanie decyzji, nie musisz mówić nam nawet, na jaki cel chcesz przeznaczyć swoje pieniądze - to nasz Doradca przyjedzie do Twojego domu, dzięki czemu niezbędne formalności dopełnione zostaną w komfortowej dla Ciebie atmosferze! Dbamy o Twoją wygodę,
  bezpieczeństwo i prywatność w czasie pożyczania!

  Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

  Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
  Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

  • Podstawy prawne umowy pożyczki
  Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
   
  Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
  • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
  • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
  • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
  • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
  • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
  • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

  Kredytodawca - regulacje prawne

  Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

  Obowiązki informacyjne kredytodawcy

  Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

  • Reprezentatywny przykład

  Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

  • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

  Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

  Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

  Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
  • Pilnuj dat
   W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
  • Sprawdź nie tylko RRSO
   Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
  • Nie daj się złapać na promocje
   Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
  • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
   Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
  • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
   Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
  Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

  Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

  Przedterminowa spłata

  Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
   
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
   
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

  Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
  Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.